lørdag 13. desember 2008

Lucia 13 desember


13. DESEMBER - LUSSIMESSE
13. desember var kjent som Lussimesse eller Lussi-dagen til minne om Lucia fra Syrakus (latin Lucie vir-ginis). I katolsk tid var dagen mindre viktig, men etter hvert ble Lussi forbundet med Lucifer (djeve-len). Dagens Luciafeiring har vi fått fra svenskene.
Vi vet at den hellige Lucia har eksistert. Hun ble født ca. år 283 i Syrakus (Siracusa) på Sicilia. Der led hun også martyrdøden, sannsynligvis under Diokletians forfølgelse ca. år 304.
Legende

En nokså fantastisk legende ble diktet opp om Lucia. Den går ut på at hun ble torturert og brent, men Gud reddet henne gjennom alle pinsler inntil romerne drepte henne med et sverd.
Martyrdøden
Legenden har nok rett når det gjelder martyrdøden. Halshogging var vanlig for tidlige kristne martyrer i Italia.
Lysets helgen
Lucias navn, som ligner på det latinske ordet for lys (lux), var sikkert grunnen til at hun ble skytshelgen for synet. Det var vanlig å be til henne mot øyensykdommer.
Festdag
Legendene om Lucia ser ut til å ha blitt utformet på et tidlig tids-punkt. I Roma ble en fest til hennes minne innført på 500-tallet. Mange steder hevder å ha hennes relikvier.
13. desember
Lucia minnes 13. desember både i vest- og østkirken. Feiringen er en lysfest, særlig i Italia, Sverige og de svensktalende delene av Finland. Den svenske skikken stammer fra herregårder i Vest-Sverige senest omkring 1780, dvs. lenge etter reformasjonen. Studentene i Lund og Uppsala tok opp skikken, men inntil 1930-tallet var den ikke særlig utbredt.
Lussi langnatt
Hos oss spilte dagen liten rolle i katolsk tid, men etterpå utviklet forestillingen seg omLussi langnatt.
Det kom av at natt til 13. desember ble ansett å være årets lengste før vi tok i bruk den gregorianske kalender i 1700 (i Sverige først 1753).
Mørkemaktene
Den lengste natta i året ble forbundet med «lussi-reia», et følge av underjordiske og troll som man beskyttet seg mot ved å male kors over dørene. I norsk folketro var Lussi det samme som Lucifer, djevelen selv.
Mongsmesse
Flere steder i Norge het denne dagen Mongsmesse etter den hellige Magnus Orkenøyjarl som ble skrinlagt 13. desember 1135. Han var en populær helgen hos oss i katolsk tid.
Primstaven
Primstavmerket er et lys, et bål, en lysestake eller et beger.

1 kommentarer:

Rigmor sa...

Ønsker deg og dine ei riktig fin jul.