tirsdag 17. januar 2012

Når du tenker - ser ingen dine tanker.
Når du savner - ser ingen ditt savn.
Når du er lei deg - ser ingen dine følelser.
Når du har det vondt - ser ingen din smerte.
Men når du gjør en liten feil - ser alle det ♥